פשיטות רגל

SPECIALIZATIONS

משרדנו מעניק, בין היתר, ליווי צמוד לחייבים במסגרת הליכי פשיטת רגל.

פשיטת רגל זהו הליך של מחיקת חובות החייב באמצעות קבלת צו הפטר או באמצעות הסדרי פשרה עם כלל הנושים. משמעות הסדרים אלו הם כי כל אחד מהנושים יקבל חלק יחסי מהחוב שלו מתוך סך ההחזר החודשי שייקבע על ידי המנהל המיוחד כשהוא קובע צו כינוס בהתאם ליכולתו הכלכלית של אותו חייב.

חשוב להבהיר כי במסגרת הליך זה פעמים רבות מצליחים הזוכה והחייב להגיע להסדר טרם הכרזת החייב כפושט רגל ולפעמים אף טרם פתיחת ההליך.

כמו כן, מיד עם אישור בקשת החייב לפשיטת רגל מתבטלים כל העיקולים וההגבלות אשר הוטלו עליו במסגרת תיק ההוצאה לפועל והתשלום היחיד שיש לחייב לשלם במסגרת ההליך הוא ההחזר החודשי שנקבע על ידי המנהל המיוחד והולך ישירות לקופת הכינוס.

המשרד מלווה באופן מקצועי ויסודי את החייבים שלו החל משלב חקירת היכולת, בו למעשה בודקים כמה יכול להחייב לשלם לקופת הכינוס מסך הכנסותיו (ובמידה ומדובר בזוג – הכנסתם המשותפת של בני הזוג יחד), לאחר הפחתה של סך כל הוצאות המחייה כגון: שכירות, אוכל, גני ילדים וכו') וכן בשלבי הגשת הבקשה לפשיטת רגל, מתן צו כינוס, הכרזה על מגיש הבקשה כפושט רגל וקבלת צו הפטר – מחיקת החובות.