חייבים בהוצאה לפועל? דעו את זכויותיכם

Blog

הליך הוצאה לפועל, המתבצע בהתאם לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז – 1976, נועד להסדיר הליכי גביית חובות כגון משכנתא שלא שולמה, חובות לספקים, שטרי חוב, וכד'.

בעוד שחוק ההוצאה לפועל נועד לסייע ולקדם את הליך מימוש זכויותיהם של הזוכים (קרי, אותו גורם שפתח את התיק), החוק כולל גם תקנות ואמצעים שנועדו להגן על זכויותיהם של החייבים, במיוחד במקרים שבהם אין ביכולתם לעמוד בהתחיבויותיהם.

לכן, אם אתם חייבים בהוצל"פ ונפתחו נגדכם מספר תיקים, ואין ביכולתכם לעמוד בהחזרים הנדרשים, או בקצב התשלומים שנקבע, חשוב שתהיו מודעים גם לזכויות ולאפשרויות העומדות לרשותכם, ולכל אותם כלים שנועדו לשרת ולסייע לכם בהליך החזר החובות להוצאה לפועל.

במאמר זה אתייחס לאפשרויות העיקריות העומדות לרשותכם כחייבים.

איחוד תיקים

במצבים בהם קיימים מספר תיקי הוצל"פ שונים כנגד חייב אחד, אותו חייב יכול להגיש בקשה באמצעות עורך דינו ולבקש שכל התיקים נגדו יאוחדו לכדי תיק אחד, הנקרא 'תיק איחוד'. בתיק זה ייקבע לחייב תשלום חודשי קבוע, המאגד בתוכו את כל התשלומים מכלל התיקים שפתחו נגדו הזוכים השונים.

חייב מוגבל באמצעים

במקרים בהם החייב אינו מסוגל לפרוע את חובותיו, או שאינו מסוגל לעשות זאת תוך פרקי הזמן הנדרשים בהתאם לחוק, החייב יוגדר כ'חייב מוגבל באמצעים', וזאת בתנאי שמתקיימים התנאים הבאים (להלן מובאים חלק מהתנאים להכרה בחייב כ'חייב מוגבל באמצעים'):

  • החייב הגיש בקשה רשמית לפריסת תשלום החוב בהתאם להיקפו של החוב – החוק קובע תקופות מסוימות הנדשות להחזרת חובות בהיקפים שונים (למשל חוב של 100,000 ש"ח יוחזר תוך 3 שנים)
  • החוב חושב בשקלול ריביות והצמדות לפני שהחייב הוגדר כמוגבל אמצעים
  • החייב חתם על הסכם ויתור סודיות לגבי מצבו הכלכלי.

חקירת יכולת

במידה שהחייב הוגדר כמוגבל באמצעים, השלב הבא הוא חקירת יכולת – הליך רשמי שבמסגרתו עורכים לחייב חקירה מקיפה ידי ראש ההוצל"פ, במטרה לאמוד את מצבו הכלכלי של החייב ולהעריך את יכולותיו הכלכליות, נכסיו, מקורות וגובה הכנסותיו, חובותיו והוצאותיו וכו' ובהתאם לכך, לקבוע את מידת יכולתו לעמוד בהחזרים החודשיים לכלל נושיו.

חקירת יכולת מתאימה לאדם פרטי שאינו מסוגל לעמוד בתשלומים שנקבעו להחזר החוב. במצב זה על החייב להתייצב לחקירה תוך 21 ימים, אלא אם הוא מגיש בקשת "פרעתי" במהלך אותו זמן.

במסגרת החקירה עשוי ראש ההוצאה לפועל להזמין את החייב, כמו גם עדים נוספים לחקירה, ובסופה יקבע אם אכן החייב אינו מסוגל לפרוע את החוב בתקופה הנדרשת לפי חוק.

הסדרי חוב מול הנושים

פקודת פשיטת הרגל כוללת סעיף ספציפי (19א) אשר מאפשר לחייב בהוצל"פ להימנע מהגעה למצב של פשיטת רגל, על ידי קביעת הסדר עם הנושים, במסגרתו החייב יפרע את החוב ויקבל הפטר על היתר.

הזכאות להסדר חוב מול נושים מותנית בכך שהחייב יכול להוכיח מבעוד מועד את יכולתו להחזיר לפחות 30% מכלל החוב.

מדוע כדאי להימנע מפשיטת רגל?

פשיטת רגל כרוכה בלא מעט קשיים ומגבלות, כולל איסור לביצוע פעולות מסוימות בבנק, ואף עיכוב יציאה מהארץ. לכן, במקרים שבהם זה אפשרי, כדאי לשאוף להגיע להסדר נושים שיאפשר להחזיר את החובות בתנאים שיסוכמו על ידי שני הצדדים ויאושרו על ידי בית המשפט.

משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.